Správa bytových a polyfunkčných domov

Správa bytových a polyfunkčných domov

Nerušené bývanie a zveľaďovanie vášho domu

Spokojný zákazník

Našou filozofiou pri správe bytových domov je mať spokojného zákazníka, ktorý si nerušene užíva svoje bývanie a sleduje postupné zveľaďovanie domu a jeho okolia. Preto všetky naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie sú podriadené tejto filozofii a zároveň sa ochotne podriaďujeme vaším individuálnym špecifickým požiadavkám.

Komunikácia na úrovni

Sme vždy veľmi radi, kedykoľvek sa na nás obrátite. Spoľahnite sa na včasné a presné plnenie vašich požiadaviek, zdvorilú a promptnú komunikáciu, ústretovosť a nápomocnosť pri riešení aj najdrobnejších problémov.
Pre pohodlnú komunikáciu využívame všetky formy hlasovej, písomnej a elektronickej komunikácie. Zabezpečujeme aj internetové fóra objektu, v rámci ktorých vieme efektívne komunikovať so všetkými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.  

Profesionálny tím

Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v obore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby.
Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v ekonomickej, prevádzkovej, technickej a právnej oblasti. Spolupracujeme s autoritami a akademickými pracovníkmi Slovenskej technickej univerzity.   

Balíček Komfort

Je určený pre zákazníkov, ktorí chcú mať najlepší pomer medzi rozsahom služieb a cenou správcovského poplatku. Všetky potrebné služby majú k dispozícii a v prípade neskoršieho záujmu majú možnosť si niektoré doobjednať na potrebný čas alebo účel. Už v tomto balíčku sa cítite ako vážený zákazník.

viac

Balíček Komfort plus

Je určený pre náročných zákazníkov, ktorí chcú mať maximum služieb zahrnutých v základnom mesačnom poplatku, viac výjazdov technika, schôdzí, všetky potvrdenia správcu, sms-notifikácie, ročné vyúčtovania a pod.

viac