Havárijná služba

Non-stop

24 hodín denne
7 dní v týždni


Každý objekt v našej správe má kontakty na havárijnú službu a ostatných dodávateľov uvedené v nástenkách domu umiestnených zvyčajne v jednoltivých vchodoch a tiež na elektronickej nástenke domu na webportáli správcu (WebDomus).
Odporúčame si ich vložiť do pamäte telefónu.


Pokiaľ je v dome havária (napr. na rozvodoch domu), je potrebné kontakovať  zazmluvnenú havárijnú firmu (uvedenú na nástenkach). Pokiaľ však potrebujete údržbárov do Vášho bytu, môžete si sami vybrať  spoločnosť.


Práce ktoré sa uskutočňujú na spoločných rozvodoch sú uhrádzané z fondu prevádzky, údržby a opráv. Práce ktoré je potrebné vykonať na rozvodoch príslušného priestoru (za uzáverom) si hradí vlastník príslušného priestoru.

Zoznam zazmluvnených spoločností poskytujúcich havaríjnu službu

PPS-Team spol. s r.o.

/voda, kúrenie, kanalizácia-vnútorné rozvody/

mobil: 0905 493 125
tel. č.: (02) 6428 2365
email: ppsteam@ppsteam.sk
web: http://www.ppsteam.sk/

Havarijná služba Olivová, s.r.o.

/voda, kúrenie, kanalizácia-vnútorné rozvody, elektro, plyn/

mobil: 0911 414 125
tel. č.: (02) 555 66 453
email: hso@hso.sk
web: http://www.hso.sk/

 

KOMPLET s.r.o. 

/voda, kúrenie, kanalizácia-vnútorné rozvody, elektro, plyn/

mobil: 0905 610 190
tel. č.: (02) 4342 7969
email: komplet@komplet.sk
web: https://www.komplet.sk/

POHAS GROUP, s. r. o. 

/voda, kúrenie, kanalizácia-vnútorné rozvody/

tel. č.: 0800 500 962
email: matuska@havarijnasluzbapm.sk
web: http://www.havarijnasluzbapm.sk/

ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. 

/voda, kúrenie, kanalizácia-vnútorné rozvody, elektro, plyn/

mobil: 0905 479 192
tel. č.: (02) 6428 4315
email: alex9@stonline.sk
web: http://www.alexudrzba.wbl.sk/
 

Pavel Látečka RYPOS s r.o. (LAFALA s. r. o)

/elektro/

mobil: 0905 520 054
            0918 509 108