Dodávatelia

Nahrávanie dodávateľských faktúr

Nahrajte vlastnú dodávateľskú faktúru a urýchlite tým jej zaevidovanie a úhradu. Stačí Vám iba sken faktúry (vrátane prípadných príloh, ako napr. montážnych listov), zadať vlastné IČO a vybrať bytový dom, kde ste svoju službu dodali. Kliknite na doleuvedené tlačítko.
Dôležité: faktúry je potrebné nahrávať po jednom, nie viac v jednom súbore/skene!
Tlačítko

Registrácia nových dodávateľov

Ak máte záujem zúčastňovať sa výberových konaní a byť oslovovaní našimi technikmi pre dodávky prác do nami spravovaných objektov, zašlite nám prosím nasledovné podklady na emailovú adresu vedenie@vasabss.sk:

a) Stručnú prezentáciu vašich činností a spoločnosti;
b) Výpis z obchodného registra (stačí online verzia);
c) Príslušné oprávnenia a licencie
(elektrikári, plynári, revízni technici, technici PO a BOZP,
zvárači, vodoinštalatéri, kúrenári, a pod.);
d) Referencie s kontaktami;
e) Cenník.
Ďakujeme.