Zateplenie bytového domu Vlčie hrdlo 56

Zateplenie bytového domu Vlčie hrdlo 56

18.6.2024

Bytový dom na ulici Vlčie hrdlo č. 56 v Bratiaslave - Ružinove.

Realizované práce sú spolufinancované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je vo výške 1 400 000 € s úrokovou sadzbou 0,0 %p. a., fixovanej počas celého obdobia splácania úveru (25 rokov):

- zateplenie bytového domu;

- odstránenie systémovej poruchy;

- modernizácia interiéru.

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 1,70 €/m2.