Obnova BD Ševčenkova 10

Obnova BD Ševčenkova 10

24.3.2022

Bytový dom na Ševčenkovej ulici č. 10 v Bratiaslave - Petržalke.

Zrealizované práce boli spolufinancované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je vo výške 319 490 €:
- rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením;
- výmena spoločných rozvodov (vody, kanalizácie, plynu, elektriny a vzduchotechniky);
- výmena výťahov;
- modernizácia interiéru (vyspravenie a vymaľovanie spoločných priestorov, nové podlahy a zateplenie podhľadov vo vstupoch do domu vrátane pivničných priestorov);

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 0,90 €/m2.