Rekonštrukcia vstupných schodísk Saratovská 1

Rekonštrukcia vstupných schodísk Saratovská 1

18.6.2024

Bytový dom na Saratovskej ulici č. 1 v Bratiaslave - Dúbravke.

Zrealizované práce boli financované z úspor na účte fondu prevádzky, údržby a opráv:

- rekonštrukcia vstupných schodísk (exteriér bytového domu)

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 1,- €/m2.