Obnova BD Bohrova 3, 5

Obnova BD Bohrova 3, 5

4.4.2021

Bytový dom na Bohrovej ulici č. 3, 5 v Bratiaslave - Petržalke.

Zrealizované práce boli spolufinancované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je vo výške 493 910 €:
- výmena spoločných rozvodov (SV, TÚV a kanalizácie);
- výmena výťahov;
- rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením;
- modernizácia interiéru (výmena PVC v spoločných priestoroch, vymaľovanie zábradlí-zárubní-ističových skríň a nová maľovka);
- modernizácia vstupov do domu.

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 0,73 €/m2.