Smolenická 18

Smolenická 18

8.8.2016

Bytový dom na Smolenickej ulici č. 18 v Bratiaslave - Petržalke.

Zrealizované práce boli spolufinancované úverom zo ŠFRB:
- výmena spoločných rozvodov (SV, TÚV, kanalizácie a vzduchotechniky);
- výmena výťahov;
- modernizácia interiéru (pokládka PVC na podestách a nová maľovka).

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv 1,03 €/m2.