Andrusovova 8, 10

Andrusovova 8, 10

15.7.2016

Rekonštrukcia interiéru bytového domu firmou FORT STAV, s.r.o., v rozsahu: obloženie stien obkladom a nad obkladom povrchová úprava ARTHE (vo vchode č.10). Pokládka nového PVC na podestách schodiska (vo vchode č. 10). Výmena dverí v spoločných priestoroch na 1. NP (vo vchode č. 10) a náter pôvodných dverí do JOB. Pokládka nového PVC na podestách schodiska a rovnako aj jednotlivých stupňoch (vo vchode č. 8).

Práce boli financované z úspor vlastníkov na fonde prevádzky, údržby a opráv. Prácam predchádzala výmena ležatých rozvodov rovnako financovaná z úspor vlastníkov na fonde prevádzky, údržby a opráv.

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv na m2 je 0,88 €.