Získaná podpora zo ŠFRB pre vlastníkov v roku 2019

Získaná podpora zo ŠFRB pre vlastníkov v roku 2019

11.10.2019

V roku 2019 sa nám podarilo získať pre vlastníkov bytových domov podporu zo ŠFRB na obnovu domov v celkovej výške 1 213 050,- €.
Tešíme sa spolu s vlastníkmi bytových domov a ďakujeme im za prejavenú dôveru.