Kapicova 5, 7

Kapicova 5, 7

27.4.2016

Rekonštrukcia interiéru prízemia domu po 1. medzi podestu firmou FORT STAV, s.r.o., v rozsahu: výmena podláh (pokládka dlažby), obloženie stien obkladom a nad obkladom povrchová úprava ARTHE. Zateplenie stropov prízemia a nový kazetový strop. Výmena dverí v spoločných priestoroch.

Práce boli financované z úspor vlastníkov na fonde prevádzky, údržby a opráv. Prácam predchádzala výmena ležatých rozvodov rovnako financovaná z úspor vlastníkov.